Advokátní kancelář

Poskytujeme právní služby pro jednotlivce a firmy.

Naše advokátní kancelář je všeobecně zaměřená na všechny druhy právních odvětví. Právní praxi máme zejména v oblasti občanského práva, obchodního práva, správního práva, trestního práva, pracovního práva, rodinného práva a finančního práva.

Advokátní kancelář započala svou činnost v roce 1992 v Pardubicích. První roky své činnosti se kancelář zaměřovala především na obchodní právo a pracovní právo. Zastupovala několik významných společností Pardubického kraje. V 90. letech poskytovala naše kancelář právní pomoc včetně zastupování u soudu i Magistrátu města Pardubice, a to více než 4 roky.

Téměř 10 let vykonávala funkci správce konkurzní podstaty. Zejména od roku 1996 začala kancelář rozšiřovat svou činnost o ostatní právní odvětví.

V roce 2000 byla zřízena pobočka naší kanceláře v Holicích, kde působí dodnes.

Naše kancelář má za sebou několik tisíc spokojených klientů.

Služby

Poskytujeme služby zejména v těchto oblastech práva:

  • Občanské právo
  • Finanční právo
  • Rodinné právo
  • Obchodní právo
  • Správní právo

Máme bohaté zkušenosti zejména v bytové problematice, problematice úpravy výchovy a výživy k nezletilým dětem, rozvodů a následného vypořádání společného jmění manželů, ochranou spotřebitele, ale i v oblasti soudního vymáhání pohledávek.

Naše kancelář sepsala stovky různých smluv nejen z oblasti občanského a obchodního práva (smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouvy o dílo, nájemní a podnájemní a další). Zajišťujeme kompletní agendu spojenou s koupí nemovitostí včetně odborných rad ohledně daní. Dobře se orientujeme i v oblasti stavebního řízení, kolaudaci staveb, zasíťování parcel a podobně.

Poskytujeme právní služby i v právní úpravě družstva, veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným včetně jejich samostatného založení, příprav a vedení valných hromad.

V trestním právu jsme zastupovali obviněné a obžalované pro různé trestné činy, bohaté zkušenosti máme i s mladistvými pachateli. Rovněž zastupujeme i poškozené v trestním řízení, včetně náhrady škody na zdraví.

V oblasti správního práva jsme se zabývali různorodou agendou včetně přestupků a správních deliktů.

Tento výčet našich zkušeností není konečný.

Ceník

Odměna advokáta je upravena ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.
Hodinová sazba bude určena dle náročnosti a složitosti kauzy v případě, kdy věc nebude řešena soudní cestou, nebo orgánem státní správy.

Dále bude hodinová sazba bude určena dle náročnosti a složitosti kauzy v případě, kdy věc nebude řešena soudní cestou, nebo orgánem státní správy.

Při komlikovaných či riskantních případech má naše kancelář právo na stanovení smluvní odměny po dohodě s klientem nad rámec vyhlášky uvedené výše.

Dle zákona o advokacii nesmí advokát účtovat méně než je stanoveno zmíněnou vyhláškou, avšak při celkovém vyúčtování a způsobu placení se naše kancelář snaží zohlednit sociální a majetkovou situaci klienta.

Kontakt

JUDr. Jaroslava Moravcová:
email: drmoravcova@seznam.cz
tel:     +420 604 695 958

Kancelář:
Pardubice-Semtín
budova P9, č.p. 81
533 54 Rybitví

Pobočka:
Palackého č.p. 38
534 01 Holice

Kontaktujte nás

Pro sjednání schůzky je možné využít následující formulář.

*Povinná pole
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.